بایگانی برچسب ها: شجریان

شجریان: سروش مردم، فردوسی موسیقی ایران – قسمت بیست و سوم...

نویسنده: سید سعید زمانیه شهری فصل چهارم سلسله مقالات شجریان، سروش مردم، فردوسی موسیقی...

شجریان: سروش مردم، فردوسی موسیقی ایران – قسمت بیستم...

نویسنده: سید سعید زمانیه شهری فصل سوم سلسله مقالات شجریان، سروش مردم، فردوسی موسیقی ا...

شجریان: سروش مردم، فردوسی موسیقی ایران – قسمت هفدهم...

نویسنده: سید سعید زمانیه شهری فصل سوم سلسله مقالات شجریان، سروش مردم، فردوسی موسیقی ا...

شجریان: سروش مردم، فردوسی موسیقی ایران – قسمت شانزدهم...

نویسنده: سید سعید زمانیه شهری فصل سوم سلسله مقالات شجریان، سروش مردم، فردوسی موسیقی ا...

پس از ۱۱ سال، رای قطعی دادگاه شکایت شجریان از صداوسیما صادر ...

پیام جوان: به گزارش رادیو فردا، وکیل محمدرضا شجریان از صدور رای قطعی پرونده شکایت است...

شجریان: سروش مردم، فردوسی موسیقی ایران – قسمت چهاردهم...

نویسنده: سید سعید زمانیه شهری فصل دوم سلسله مقالات شجریان،سروش مردم،فردوسی موسیقی ایر...

شجریان: سروش مردم، فردوسی موسیقی ایران – قسمت سیزدهم...

نویسنده: سید سعید زمانیه شهری فصل دوم سلسله مقالات شجریان،سروش مردم،فردوسی موسیقی ایر...

شجریان: سروش مردم، فردوسی موسیقی ایران – قسمت دوازدهم...

نویسنده: سید سعید زمانیه شهری فصل دوم سلسله مقالات شجریان،سروش مردم،فردوسی موسیقی ایر...

شجریان: سروش مردم، فردوسی موسیقی ایران – قسمت یازدهم...

نویسنده: سید سعید زمانیه شهری فصل دوم سلسله مقالات شجریان، سروش مردم، فردوسی موسیقی ا...

شجریان، سروش مردم، فردوسی موسیقی ایران – قسمت دهم...

نویسنده: سید سعید زمانیه شهری فصل دوم سلسله مقالات شجریان، سروش مردم، فردوسی موسیقی ا...

استاد آواز ایران محمد‌رضا شجریان درگذشت...

محمد رضا شجریان، استاد برجسته آواز ایران پس از تحمل دوره طولانی بیماری عصر روز (پنجشن...

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان