• Home
  • >
  • شاهنامه

بایگانی برچسب ها: شاهنامه

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت ۳۱...

  • ۱۰۶۸ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل ششم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت ۳۰...

  • ۱۱۰۲ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل ششم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت ۲۷...

  • ۱۲۲۵ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل پنجم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارس...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت ۲۳...

  • ۱۱۶۶ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل چهارم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پار...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت ۲۱...

  • ۱۳۱۲ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل چهارم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پار...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت ۱۶...

  • ۱۵۳۷ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل سوم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت ۸...

  • ۱۶۲۵ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری از آن سوی منوچهر که از آن ترفند آگاه شده بود، سپاه را ب...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت ۷...

  • ۱۵۳۶ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری * داستان آوردن تابوت ایرج نزد فریدون از شاهنامه: از آن ...

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان