• Home
  • >
  • شاهنامه

بایگانی برچسب ها: شاهنامه

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 23...

  • ۲۶۵ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل چهارم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پار...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 21...

  • ۱۰۲۸ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل چهارم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پار...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 16...

  • ۱۰۵۷ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل سوم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 8...

  • ۱۳۱۰ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری از آن سوی منوچهر که از آن ترفند آگاه شده بود، سپاه را ب...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 7...

  • ۱۲۹۳ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری * داستان آوردن تابوت ایرج نزد فریدون از شاهنامه: از آن ...

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان