مقالات پزشکی

مقالات پزشکی

افسردگی در سالمندان


دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و دکتر سونیا سیدالحسینی MD علائم افسردگی در سالمندان به تمام شئون زندگی چیره مییابند و بر انرژی، اشتها، خواب، علاقه …

مقالات پزشکی

فشار خون کودکان (قسمت اول)


دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و دکتر سونیا سیدالحسینی MD فشار خون بالا در کودکان فشار خونی است که 9۵ درصد کودکان با جنس، ســن و …

مقالات پزشکی

افسردگی در کودکان


دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و دکتر سونیا سیدالحسینی MD افسردگی در کودکان: افســردگی یک اختلال روحی است که تمام بدن، افکار و خلق و خو …

مقالات پزشکی

اختلال افسردگی – قسمت اول


دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و دکتر سونیا سیدالحسینی MD افسردگی، یک حالت خلقی شامل بیحوصلگی و گریز از فعالیت یا بیعلاقگی و بیمیلی است و …

مقالات پزشکی

بیماری آپاندیسیت


دکتر سید سعید زمانیه شهری M D – دکتر سونیا سیدالحسینی MD * تعريف بیماری آپانديسيت: آپاندیس یک زایده کرمی‌شکل است که در ابتدای روده بزرگ قرار …

مقالات پزشکی

میگرن


دکتر سید سعید زمانیه شهری M D دکتر سونیا سیدالحسینی MD تعريف ميگرن: میگرن سردردی شدید است که می‌تواند بصورت ضربدار و تپشي در سر رخ‌ دهد …

مقالات پزشکی

سكته مغزي


دكتر سيّد سعيد زمانيه شهري (MD) دكتر سونيا سيّدالحسيني (MD) *تعريف سكته مغزي: سکته مغزی یکی از شناخته شده‌ترین دلایل مرگ و میر و يا افزايش از …