بایگانی برچسب ها: Cosmology

Cosmology | کیهانشناسی (11)

  • ۱۱۴ View
نویسنده : شهرام خبیر ببینیم که مقوله نخستین کدام است؟ نمی توانیم کاوش خود را به دلخوا...

Cosmology | کیهانشناسی (10)

  • ۱۷۹ View
نویسنده : شهرام خبیر مفهوم این گفته که مقولات باید دلیل نخستین جهان باشند این است که ...

Cosmology | کیهانشناسی – 9

  • ۲۵۹ View
نویسنده: شهرام خبیر قصور در فهم این اصول نه همان در میان دانشجویان و مبتدیان، بلکه حت...

Cosmology | کیهانشناسی (۱)

  • ۴۱۱ View
نویسنده : شهرام خبیر Child of The Universe فرزند جهان تقدیم به کیهان – پور، کیه...

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان