• Home
  • >
  • دکتر سید سعید زمانیه شهری

بایگانی برچسب ها: دکتر سید سعید زمانیه شهری

تترالوژی فالوت

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD تتر...

بیماری ترومبوز وریدی عمقی

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD لخت...

اختلال بیش فعالی – قسمت سوم

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD نقش...

اختلال بیش فعالی – قسمت اول

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD ADH...

اختلالات اضطرابی – قسمت سوم

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD پ) ...

تازه های تشخیصی و درمانی – سونوگرافی داپلر...

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD * س...

اختلالات اضطرابی – قسمت دوم

نویسندگان: پروفسور دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و پرفسور دکتر سونیا سیدالحسینی MD * ٣...

فشار خون کودکان (قسمت اول)

دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و دکتر سونیا سیدالحسینی MD فشار خون بالا در کودکان فشار ...

اختلال افسردگی – قسمت اول

دکتر سید سعید زمانیه شهری MD و دکتر سونیا سیدالحسینی MD افسردگی، یک حالت خلقی شامل بی...

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان