بزرگترین طرح علمی ایران در آستانه تعطیلی

رضا منصوری مدیر طرح رصدخانه ملی ایران گفته است که اگر پول نباشد طرح رصدخانه ملی از اول مهرماه تعطیل خواهد شد.

Read more here:: بزرگترین طرح علمی ایران در آستانه تعطیلی

  بیانیه 14 زندانی سیاسی: حکم اعدام توماج صالحی، نشانه‌ای از عمق تباهی رژیم و سرکوب بی‌رحمانه معترضان

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان