• Home
  • >
  • ایران و جهان
  • >
  • شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران: حضور روحانیون در مدارس خطرناک و ارتجاعی است

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران: حضور روحانیون در مدارس خطرناک و ارتجاعی است

پیام جوان: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای هشدار داد که حضور روحانیون در مدارس خطرناک و ارتجاعی است. این تشکل صنفی معلمان گفت که حضور روحانیون در مدارس می‌تواند منجر به تضاد میان ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول کودکان و نوجوانان و ارزش‌های تجویزی روحانیون شود و همچنین می‌تواند شکلی از امنیتی‌سازی مدارس را به خود بگیرد.

در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آمده است که سیستم آموزشی در ایران در طول ۴۵ سال گذشته همواره ابزار بازنمایی ارزش‌های رسمی حاکمیتی و بازتولید نظام آموزشی ایدئولوژیک بوده است. این تشکل صنفی معلمان تاکید کرد که حکومت ایران قصد دارد با حضور روحانیون در مدارس، کودکان و نوجوانان را به ایدئولوژی خود متعهد سازد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گفت که تلاش‌های حکومت ایران برای ایدوئولوژیک سازی مدارس تاکنون ناکام بوده است. این تشکل صنفی معلمان با اشاره به نتایج آزمون پرلز ۲۰۲۱ که نشان داد ایران یکی از ضعیف‌ترین کشورهای منطقه در زمینه آموزش است، گفت که حضور روحانیون در مدارس تنها وضعیت را بدتر خواهد کرد.

این تشکل صنفی معلمان همچنین گفت که حضور روحانیون در مدارس می‌تواند منجر به امنیتی‌سازی مدارس شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گفت که روحانیون در مدارس با دستور العمل مشخص پیشبرد آموزش ایدئولوژیک عمل می‌کنند و این امر می‌تواند منجر به اعمال برخوردهای امنیتی با دانش‌آموزان شود.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از خانواده‌های ایرانی خواست که نسبت به عوارض حضور روحانیون در مدارس بی‌تفاوت نباشند. این تشکل صنفی معلمان گفت که معلمان در کنار خانواده‌ها برای مقاومت در مقابل اجرای چنین سیاست‌هایی خواهند بود.

  بازیکن استقلال مرد سال فوتبال کرمان شد

بر اساس گزارش VOA

دیدگاهتان را بنویسید

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان