کویت به فکر دیوارکشی در مرز مشترک با عربستان

Read more here:: کویت به فکر دیوارکشی در مرز مشترک با عربستان

  رئیس‌جمهوری اوکراین خواستار تحریم همه شهروندان روسیه شد

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان