کارآفرینی، موتور جدید همکاری بین‌المللی است

کارآفرینی، موتور جدید همکاری بین‌المللی است

اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است که کارآفرینان مانند دیپلمات‌ها فکر کنند و به مهارت‌های ضروری گوش‌دادن، ایجاد روابط، مذاکره، ایجاد ائتلاف و مصالحه تجهیز شوند.

Read more here:: کارآفرینی، موتور جدید همکاری بین‌المللی است

  Zookeeper attacked by lions in northern Germany

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان