مردم برای خرید بیشتر به کدام شهرها می‌روند؟

مردم برای خرید بیشتر به کدام شهرها می‌روند؟

خرید کردن بخش جدایی‌ناپذیر سفر است. بیشتر ما وقتی به شهری سفر می‌کنیم سری به مراکز خرید آن شهر هم می‌زنیم. گاهی اوقات خرید کردن نه به‌عنوان یکی از تفریحات و بخش‌های سفر، بلکه هدف سفر می‌شوند.

Read more here:: مردم برای خرید بیشتر به کدام شهرها می‌روند؟

  آخرین امید لیورپول؛ سرمربی علیرضا جهانبخش!

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان