ما به انقلاب بازآموزی مهارت‌ها نیازمندیم

ما به انقلاب بازآموزی مهارت‌ها نیازمندیم

سایه‌ی سنگین هوش مصنوعی بر بازار کار، تنها دو راه فرار پیش‌ روی ما گذاشته است: یا میدان را خالی کنیم یا با بازآموزی، بر سر شغلمان بجنگیم.

Read more here:: ما به انقلاب بازآموزی مهارت‌ها نیازمندیم

  روند نزولی نفت ازسرگرفته شد

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان