ظلم حکومت بر بهاییان: تخریب مزارع برنج با بیل مکانیکی

پیام جوان: این تصاویر مربوط به تخریب شالیزارها و مزارع برنج بهاییان در روستای احمدآباد مازندران است. ماموران حکومتی با بیل مکانیکی اقدام به از بین بردن محصول برنج بهاییان ساکن در این روستا کردند.

هیچ کس و هیچ چیز از شر این حکومت داعشی ظالم در امان نیست. تا وقتی جدا جدا نظاره گر ظلم بر دیگران باشیم و زیر لب دشنامی بدهیم و امیدوار باشیم که به سراغ ما نخواهند آمد در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

باید دستان همدیگر را بگیریم و کنار هم بایستیم تا این شر بزرگ از سر این سرزمین کنده شود.

بهاییان و کشاورزان و زنان و کارگران و معلمان و کسبه و مالباختگان و خانواده‌های دادخواه جدای از هم نیستند. همه قربانی این حکومت فاسد و ظالمند. نزدیکتر به هم بایستیم اگر می‌خواهیم زندگی کنیم.

  واکنش رونالد ریگان به خبر درگذشت شاهنشاه آریامهر

دیدگاهتان را بنویسید

آرشیو مقالات پیام جوان

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter Payam Javan

همراهان پیام جوان