روزگار سخت مرد بدون دست

این روزها وضعیت زندگی به حدی سخت شده که برای اداره یک زندگی نه تنها باید دو دست داشته باشید بلکه دو دست دیگر هم باید قرض بگیرید تا زندگی را بچرخانید، اما در همین روزگار زندگی علیرضا ملکی روستایی زنجانی بدون دست و با سختی می‌چرخد.

Read more here:: روزگار سخت مرد بدون دست

  South Sudan rivals delay forming unity government

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان