روزگار سخت مرد بدون دست

این روزها وضعیت زندگی به حدی سخت شده که برای اداره یک زندگی نه تنها باید دو دست داشته باشید بلکه دو دست دیگر هم باید قرض بگیرید تا زندگی را بچرخانید، اما در همین روزگار زندگی علیرضا ملکی روستایی زنجانی بدون دست و با سختی می‌چرخد.

Read more here:: روزگار سخت مرد بدون دست

  مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های ایران همچنان ادامه دارد

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان