ردیابی بخار آب در یک سیاره دورافتاده

دانشمندان موفق به ردیابی نشانه های بخار آب در اتمسفر یک سیاره دور دست به اندازه نپتون شده اند و می گویند این کوچکترین به اصطلاح سیاره خارجی است که ترکیب شیمیایی آن آشکار می شود.

Read more here:: ردیابی بخار آب در یک سیاره دورافتاده

  پیگیری اقدامات گوگل و اینستاگرام در ایران

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان