• Home
  • >
  • ایران و جهان
  • >
  • دلیل مخالفت آمریکا با آتش‌بس در سوریه؛ به نفع ایران است

دلیل مخالفت آمریکا با آتش‌بس در سوریه؛ به نفع ایران است