توقیف ۲ کشتی صید ترال در آب‌های استان بوشهر

Read more here:: توقیف ۲ کشتی صید ترال در آب‌های استان بوشهر

  چین می‌تواند تا سال ۲۰۲۵ در نیمی از کشور خود باران و برف مصنوعی تولید کند

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان