تأثیر مخرب فعالیت انسان‌ها بر گونه‌های مختلف دنیا

تأثیر مخرب فعالیت انسان‌ها بر گونه‌های مختلف دنیا

پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که فعالیت‌های انسانی حیات یک‌چهارم از گونه‌های مختلف دنیا به‌خصوص در کشورهای جنوب‌شرق آسیا را درمعرض خطر قرار داده است.

Read more here:: تأثیر مخرب فعالیت انسان‌ها بر گونه‌های مختلف دنیا

  ترافیک سنگین در هراز، فیروزکوه و کرج ـ چالوس

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان