تأثیر مخرب فعالیت انسان‌ها بر گونه‌های مختلف دنیا

تأثیر مخرب فعالیت انسان‌ها بر گونه‌های مختلف دنیا

پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که فعالیت‌های انسانی حیات یک‌چهارم از گونه‌های مختلف دنیا به‌خصوص در کشورهای جنوب‌شرق آسیا را درمعرض خطر قرار داده است.

Read more here:: تأثیر مخرب فعالیت انسان‌ها بر گونه‌های مختلف دنیا

  برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مرحله دوم انتخابی المپیک

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان