• Home
  • >
  • ایران و جهان
  • >
  • بهانه‌هایی همچون تحریم، رانت و فساد مردم پذیرفتنی نیست

بهانه‌هایی همچون تحریم، رانت و فساد مردم پذیرفتنی نیست

هنوز چند روزی تا پایان سال 97 باقی است اما بازارهای راکد حکایت از این دارد که جیب‌ها خالی‌شده است با اینکه خیابان‌ها مملو از جمعیت است اما کمتر مغازه‌ای را می‌توان در سطح شهر یافت که مشتری داشته اشد، افزایش بیش از اندازه قیمت اجناس و تورم باعث شده تا مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند و به همین دلیل تنها به خرید مایحتاج ضروری خود بسنده می کنند.

Read more here:: بهانه‌هایی همچون تحریم، رانت و فساد مردم پذیرفتنی نیست

  South Africa’s populist party takes aim at ruling ANC

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان