برنامه حمایتی دولت از مستاجران در کالیفرنیا رو به پایان است

پیام جوان: به گزارش کرون 4، زمان دریافت حمایت دولتی برای مستاجرانی که از پرداخت اجاره خانه‌ی خود عقب مانده اند رو به اتمام است.

مستاجرانی که اجاره عقب افتاده دارند باید تا پنج شنبه برای برنامه کمک به اجاره کووید-19 ایالتی درخواست دهند تا از بیرون رانده شدن خود جلوگیری کنند.

ناظر دین پرستون گفت: “این روز غم انگیزی است که دولت ایالتی ما 17 میلیون مستأجر در سراسر ایالت را به این طریق، به ویژه در سن فرنسیسکو ناکام می کند.”

مستاجرانی که در سراسر بی اریا از اجاره استفاده می کنند، اگر برای برنامه کمک اجاره درخواست نکنند، ممکن است روز جمعه با اخراج مواجه شوند. قرار است حفاظت از اخراج در 31 مارچ به پایان برسد.

شانتی سینگ به مستاجرین توضیح می‌دهد که تحت این حمایت‌ها، مستاجران تا زمانی که درخواستی برای کمک به اجاره دارند، نمی‌توانند اخراج شوند.

سینگ گفت: “تا زمانی که شما در برنامه هستید برخی از محافظت‌ها از شما وجود خواهد داشت، بنابراین حتی اگر درخواست شما هنوز پردازش نشده است، ما به مردم می گوییم وارد سیستم شوند.”

قوانین جدیدی که در حال حاضر از طریق دولت ایالتی به سرعت اجرا می‌شود، حمایت‌هایی را برای سه ماه دیگر فراهم می‌کند.

انتظار می‌رود که مجلس سنای ایالت روز پنجشنبه برای لایحه جدید رای‌گیری کند. در صورت تصویب، برای امضای فرماندار ارسال می‌شود.

برای درخواست و اطمینان از انجام این مهلت، به houseiskey.com سر بزنید .

  بادهای شدید، درخت بزرگی را در سن حوزه به زمین زده و دو کودک را راهی بیمارستان کردند

دیدگاهتان را بنویسید

همراهان پیام جوان