افتتاح ناوگان جدید سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد

ناوگان جدید حمل متوفیان سازمان فردوس‌ها به ارزش بیش از ۴۳ میلیارد ریال رونمایی شد.

Read more here:: افتتاح ناوگان جدید سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد

  دولت عربستان به گوشی شخصی جف بزوس دسترسی داشته است

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان