گنجنامه همدان ارزشمندترین اثر تاریخی طبیعی ایران

گنجنامه همدان ارزشمندترین اثر تاریخی طبیعی ایران

گنجنامه از زیباترین مجموعه‌های تفریحی و تاریخی کشور نوشته‌هایی از دوران داریوش و خشایارشاه هخامنشی است که در همدان قرار دارد.

Read more here:: گنجنامه همدان ارزشمندترین اثر تاریخی طبیعی ایران

  Police official says bomb kills 3 in southeast Yemen

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان