کوپن‌؛ انتخابی بین بد و بدتر!

Read more here:: کوپن‌؛ انتخابی بین بد و بدتر!

  صیانت از آرای مردمی در انتخابات با کیت توسعه نرم افزاری ElectionGuard مایکروسافت

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان