چگونه هند به رهبر ضایعات کاغذ در جهان تبدیل شد

چگونه هند به رهبر ضایعات کاغذ در جهان تبدیل شد

پس از اجرای محدودیت‌های چین برای واردات ضایعات از کشورهای دیگر، هند به بازار بزرگ ضایعات کاغذی جهان غرب تبدیل شده است.

Read more here:: چگونه هند به رهبر ضایعات کاغذ در جهان تبدیل شد

  بزرگ‌ترین عملیات قاچاق دارو از ایران به عراق

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان