چگونه می‌توان مدت زیادی بدون اکسیژن زنده ماند؟

چگونه می‌توان مدت زیادی بدون اکسیژن زنده ماند؟

علم می‌گوید بدن انسان، تنها چند دقیقه بدون اکسیژن دوام می‌آورد؛ اما برخی افراد این حقیقت پذیرفته‌شده را نمی‌پذیرند.

Read more here:: چگونه می‌توان مدت زیادی بدون اکسیژن زنده ماند؟

  سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت | نرخ دولتی‌ ۱۷‌ ارز کاهش یافت

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان