چه انتظاراتی از رویداد ۵ فروردین اپل داریم؟

چه انتظاراتی از رویداد ۵ فروردین اپل داریم؟

اپل برگزاری رویداد رونمایی در ۵ فروردین را تأیید کرد و احتمالا سرویس جدید اخبار و همچنین استریم ویدئو، رونمایی‌های مهم آن مراسم باشند.

Read more here:: چه انتظاراتی از رویداد ۵ فروردین اپل داریم؟

  اتفاقی که با آغاز بهار برای ماه می‌افتد

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان