چرا دندان‌های بیشتر افراد نامرتب است؟

چرا دندان‌های بیشتر افراد نامرتب است؟

دندان‌های اکثر افراد به‌دلیل اندازه‌ی نامناسب فک‌ و درست قرار نگرفتن دندان‌ها در فک، ظاهر خوبی ندارند و عقب‌وجلو یا پایین و بالا هستند.

Read more here:: چرا دندان‌های بیشتر افراد نامرتب است؟

  اتکا به توان داخلی از مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان می‌گذرد | تخصیص منابع صندوق نوآوری به اولویت‌های کشور

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان