چاقی و دخانیات از علل مهم بروز سکته‌های قلبی

Read more here:: چاقی و دخانیات از علل مهم بروز سکته‌های قلبی

  موگرینی: بیش از ۸۰ کشور و سازمان در کنفرانس حمایت از سوریه شرکت می‌کنند

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان