پمپئو یک سفر دیگر اروپایی خود را لغو کرد

Read more here:: پمپئو یک سفر دیگر اروپایی خود را لغو کرد

  یووال استاینیتز: ادعای طریف واهی است

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان