• Home
  • >
  • ایران و جهان
  • >
  • «می‌تراود مهتاب» شهرام ناظری / «خوشحالم» سیروان خسروی / «شاد باش ای عشق خوش سودای ما» نصرت فاتح علی خان / «توقف بین راه» انور براهم / مصائب سفر مسلمانان به آمریکا

«می‌تراود مهتاب» شهرام ناظری / «خوشحالم» سیروان خسروی / «شاد باش ای عشق خوش سودای ما» نصرت فاتح علی خان / «توقف بین راه» انور براهم / مصائب سفر مسلمانان به آمریکا

باید اندکی در ورود به حریم‌های شخصی دیگران و در کنکاش برای کشف اسرار زندگی بستگان نیز تامل کرد و کاویدن تا عمق زندگی دیگران و رسیدن به آنچه از بیانش پرهیز می‌کردند را موفقیت تلقی نکرد. در مقابل نیز باید کوشید حریمی میان بستر خانواده و حتی بستگان قرار داد و هرآنچه رخ داده و بیانش می‌تواند به بنیان خانواده نیز آسیب وارد کند، بیان نکرد.

Read more here:: «می‌تراود مهتاب» شهرام ناظری / «خوشحالم» سیروان خسروی / «شاد باش ای عشق خوش سودای ما» نصرت فاتح علی خان / «توقف بین راه» انور براهم / مصائب سفر مسلمانان به آمریکا

  اعلام تیم منتخب هفته AFC در غیاب ایرانی‌ها

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان