مسافران اطراق کرده در چادر به محل اسکان منتقل شدند

Read more here:: مسافران اطراق کرده در چادر به محل اسکان منتقل شدند

  No, Americans don’t support airstrikes that kill civilians, even when they target terrorists.

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان