مرور روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه سوم مهر

دیدارها و مذاکرات رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موضوعی است که در روزنامه‌های امروز بازتاب گسترده‌ای دارد؛ به ویژه آن که یکی از دیدارها با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا باشد.

Read more here:: مرور روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه سوم مهر

  Anita Hill says she wants 'real accountability' from Joe Biden

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان