متن Lorem Ipsum چیست و چه کاربردهایی دارد؟

متن Lorem Ipsum چیست و چه کاربردهایی دارد؟

لورم ایپسوم، متنی ساختگی و بدون معنی با تاریخچه‌ای در کتاب‌های دوران باستان است که برای پیاده‌سازی متن در انواع طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Read more here:: متن Lorem Ipsum چیست و چه کاربردهایی دارد؟

  Julian Assange vows to fight extradition to United States

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان