قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی می‌شود

Read more here:: قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی می‌شود

  Former Turkish PM Davutoglu sharply criticizes Erdogan's AK Party

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان