فین‌تک فناوری انقلابی آینده خواهد بود

فین‌تک فناوری انقلابی آینده خواهد بود

فناوی‌های فین‌تک در سال‌های اخیر رشد چشمگیری کرده‌اند و نمی‌توان از قدرت آن‌ها در ساختارشکنی‌های اساسی در سطح جهانی چشم‌پوشی کرد.

Read more here:: فین‌تک فناوری انقلابی آینده خواهد بود

  North Korea food rations hit record low level after poor harvest: UN

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان