عده‌ای از شهروندان هشتبندی جاده را مسدود کردند

Read more here:: عده‌ای از شهروندان هشتبندی جاده را مسدود کردند

  Second Christian woman and her disabled husband fighting death row conviction for committing 'blasphemy' in Pakistan

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان