صحبت‌های دونالد ترامپ درباره افغانستان در سال ۲۰۱۷