زبان انگلیسی؛ اولین قدم برای زندگی در دنیای مدرن

زبان انگلیسی؛ اولین قدم برای زندگی در دنیای مدرن

میزان اهمیت یادگیری زبان انگلیسی به توضیح نیازی ندارد؛ چون همه به‌خوبی می‌دانیم در دنیای امروزی، تسلط بر زبان انگلیسی امتیاز نیست؛ بلکه اصلی‌ترین نیاز است.

Read more here:: زبان انگلیسی؛ اولین قدم برای زندگی در دنیای مدرن

  US synagogue shooting: One person dead in Poway, California

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان