راهپیمایى برای مقابله با گرم شدن آب و هوای زمین

دیروز دو هزار نقطه جهان در ۱۵۶ کشور، میزبان راهپیمایى برای مقابله با گرمایش زمین بود. شرکت کنندگان در این راهپیمایى ها خواهان اقدام سریعتر رهبران کشورها براى مقابله با تغییرات آب و هوایى و توجه به محیط زیست بودند.

Read more here:: راهپیمایى برای مقابله با گرم شدن آب و هوای زمین

  دعوای روسیه و اوکراین بر سر گنجی باستانی

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان