دوازده فایده و زیان موادغذایی تراریخته را بشناسید

دوازده فایده و زیان موادغذایی تراریخته را بشناسید

موادغذایی تراریخته بخشی از دستاورد جدید و نه‌چندان مفید علم ژنتیک هستند که به‌تازگی، در قفسه‌های فروشگاه‌ها جا خوش کرده‌اند.

Read more here:: دوازده فایده و زیان موادغذایی تراریخته را بشناسید

  زرنگی کره شمالی برای دور زدن تحریم‌های نفتی

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان