دانشمندان محل تمایز طعم‌ها در مغز را پیدا کردند

دانشمندان محل تمایز طعم‌ها در مغز را پیدا کردند

بااینکه تا پیش از این تصور می‌شد که زبان بخش اعظم طعم‌ها را درک می‌کند، اما پژوهشی جدید نشان می‌دهد که بخش عمده‌ی تمایز طعم‌ها برعهده‌ی مغز است.

Read more here:: دانشمندان محل تمایز طعم‌ها در مغز را پیدا کردند

  Russian 'spy whale' may have provided therapy for children

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان