دادگاه اروپا حکم به لغو تحریم بانک مرکزی ایران داد

دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده است که تصمیم سال ۲۰۱۲ شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود. این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.

Read more here:: دادگاه اروپا حکم به لغو تحریم بانک مرکزی ایران داد

  کریمی‌قدوسی خطاب به ترامپ: منتظر استقبال از تابوت تروریست‌های آمریکایی باش

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان