دادگاه اروپا حکم به لغو تحریم بانک مرکزی ایران داد

دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده است که تصمیم سال ۲۰۱۲ شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود. این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.

Read more here:: دادگاه اروپا حکم به لغو تحریم بانک مرکزی ایران داد

  READ: House Democratic contempt of Congress resolution against Barr

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان