خوآن گوایدو تور داخلی خود را برای جلب حمایت آغاز کرد

Read more here:: خوآن گوایدو تور داخلی خود را برای جلب حمایت آغاز کرد

  حکم بی‌سابقه در دیوان عالی کشور: تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی جرم نیست

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان