حس عاشقی ؛ حامد همایون

“حس عاشقی» یکی از قطعات حامد همایون است که در کنسرت اجرا کرده است. این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

Read more here:: حس عاشقی ؛ حامد همایون

  Gaza’s homemade rockets still stretch Israel’s sophisticated defenses

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان