حس عاشقی ؛ حامد همایون

“حس عاشقی» یکی از قطعات حامد همایون است که در کنسرت اجرا کرده است. این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

Read more here:: حس عاشقی ؛ حامد همایون

  اعلام فراخوان قیام عمومی بر علیه طالبان توسط احمد مسعود

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان