بوئینگ برای ارتش آمریکا، زیردریایی خودران می‌سازد

Read more here:: بوئینگ برای ارتش آمریکا، زیردریایی خودران می‌سازد

  برانکو: بازی با سپاهان تکلیف خیلی چیزها را روشن می‌کند

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان