• Home
  • >
  • ایران و جهان
  • >
  • از تصویب قانون آزاد شدن ورود نقره در مجلس تا رشد اقتصادی دو رقمی بعد از ۱۴ سال

از تصویب قانون آزاد شدن ورود نقره در مجلس تا رشد اقتصادی دو رقمی بعد از ۱۴ سال

موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و سومین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

Read more here:: از تصویب قانون آزاد شدن ورود نقره در مجلس تا رشد اقتصادی دو رقمی بعد از ۱۴ سال

  جی۷، از چین خواست تا از حق حاکمیت اوکراین حمایت کرده و از ارائه کمک به روسیه خودداری کند

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان