• Home
  • >
  • ایران و جهان
  • >
  • اختلالات خواب، بازاری چند میلیارد دلاری در عصر فناوری خلق کرده است

اختلالات خواب، بازاری چند میلیارد دلاری در عصر فناوری خلق کرده است

اختلالات خواب، بازاری چند میلیارد دلاری در عصر فناوری خلق کرده است

اندازه‌‌ی بازار جهانی داروها و گجت‌‌های مبارزه با اختلالات خواب به ۳۷.۵ میلیارد دلار می‌‌رسد؛ اختلالی که رشد آن در هزاره‌‌ی جدید آسیب‌‌های سنگینی به بهره‌‌وری جوامع وارد کرده است.

Read more here:: اختلالات خواب، بازاری چند میلیارد دلاری در عصر فناوری خلق کرده است

  تداوم تجمع، تحصن و اعتراض‌های دانشجویی در شهرهای مختلف

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان