Shah

June 2020

  • 2020-07-20
  • ۲۴ بازدید
  • دیدگاه غیر فعال شده است

در جاده به طرف Half Moon Bay ترافیک سرعت حرکت اتومبیل ها را کم کرد و توانستم زیبایی های اطراف این مسیر را از نزدیک ببینم.
آفتاب بر پهنه کوه ها می درخشید و گل ها با رنگ هایی متنوع در باد شادی می کردند و جلوه زیبایی از خود را به هر طرف نمایان می ساختند. انگار گل ها با نیرویی فرازمینی به من محبت می کردند و توانستم در سکوت این محبت را به خود جذب کنم. گل ها فقط زیبا نیستند بلکه در فصل خود زنده نیز هستند و من امیدوارم که از روح شاد گل ها در این زمان کوتاه همه بهره مند شوند. کوه، دشت، صحرا، سبزه، دریا و ستارگان همه پیوسته در حال رساندن محبت دلپذیر خود به دنیا هستند که اگر بتوانیم آن را احساس کنیم شاید بتوانیم همچنین به طبیعت و هم نوع خودمان آن محبت را برگردانیم. البته در روزهایی که کار نفس گیر است شاید نتوانیم محبت را بدهیم و یا بگیریم ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم این محبت دنیا همه جا عیان است.
برای جذب هر محبتی بایستی جایی آماده برای آن در قلبمان داشته باشیم و این خود اجازه اسکان صلح در وجودمان را فراهم می کند که در زمان های سخت با آرامشی خاص ما را از گزندِ به خود حفظ می کند و به نوعی مرحم روح ما می شود.

همراهان پیام جوان

با عضویت در خبرنامه پیام جوان، در ابتدای هر ماه، نسخه الکترونیکی مجله را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید.