بایگانی برچسب ها: هگل

خدا، انسان، انسانیت – قسمت ششم

نویسنده: شهرام خبیر 18 نکتۀ دیگری که در خور تأمل ماست آن است که افلاطون به ظاهر معتقد...

همراهان پیام جوان