بایگانی برچسب ها: فردوسی

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 17...

  • ۹۰۲ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل سوم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 16...

  • ۱۰۵۷ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل سوم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت ۱۵...

  • ۱۱۵۰ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل سوم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 13...

  • ۱۲۶۲ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل سوم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 11...

  • ۱۲۴۴ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل دوم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان...

شجریان: سروش مردم، فردوسی موسیقی ایران – قسمت چهاردهم...

  • ۱۲۹۹ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری فصل دوم سلسله مقالات شجریان،سروش مردم،فردوسی موسیقی ایر...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 10...

  • ۱۲۵۶ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری “فصل دوم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 9...

  • ۱۳۲۵ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری   “فصل دوم سلسله مقالات فردوسی، حکیم طوس، طب...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 8...

  • ۱۳۱۰ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری از آن سوی منوچهر که از آن ترفند آگاه شده بود، سپاه را ب...

فردوسی، حکیم طوس، طبیب زبان پارسی – قسمت 7...

  • ۱۲۹۳ View
نویسنده: سید سعید زمانیه شهری * داستان آوردن تابوت ایرج نزد فریدون از شاهنامه: از آن ...

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان