• Home
  • >
  • شیرین و فرهاد

بایگانی برچسب ها: شیرین و فرهاد

عشق فرهاد کوه کن

نویسنده: محمود مُستَجیر شب افروزی  چو  مهتاب  جوانی سیه  چشمی ، چو  آب  زندگانی  رخش ...

همراهان پیام جوان